Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi về prin

  • Làm thế nào để đặt hàng chính xác
  • Tại sao tôi không nhận được đơn hàng của tôi
  • Làm thế nào để tôi có thế tìm kiếm dễ dàng nhất
  • Tại sao tôi không nhận được thôi báo vào Email
  • Chi phí vận chuyển hàng hóa của tôi được tính như thế nào?

Các câu hỏi về thanh toán

  • Tại sao Tôi không thể thánh toán?
  • Tài khoản của tôi đã bị trừ nhưng vẫn chưa xuất hóa đơn?
  • Việc thanh toán của tôi có thực sự an toàn?
  • Việc xuất hóa đơn đỏ cần những thủ tục gì?
  • Tôi không nhận được thông báo thay đổi tài khoản?.